დასაქმება
Logo

    

შპს ვეზირი იწყებს კადრების შერჩევას გაყიდვების მენეჯერის  თანამდებობაზე დასაქმების მიზნით. 

ვაკანტური ადგილ(ებ)ის რაოდენობა: (1)ერთი 
განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 26/03/2018
დასაქმების სავარაუდო თარიღია: 15/04/2018
ექვემდებარება: ბიზნესის განვითარების დირექტორს
დაქვემდებარებაში ჰყავს: N/A

თანამდებობის ზოგადი მიზანია: გაყიდვების უზრუნველყოფა

ფუნქცია-მოვალეობები
    გაყიდვების გეგმის შედგენა, პერიოდული განახლება და შესრულება;
    არსებულ მომხმარებლებთან მჭიდრო კავშირის შენარჩუნება;
    პოტენციურ მომხმარებლებთან ურთიერთობების დამყარება და მათი გაღრმავება;
    კომპანიის უპირატესობების (ადგილობრივ კონკურენტებთან შედარებით) განსაზღვრა, რაც დააინტერესებს პოტენციურ კლიენტებს; 
    მსოფლიო ბაზარზე დარგის განვითარების ტენდენციების მუდმივი თვალყურის დევნება (ახალი ტექნოლოგიების, პროდუქტების შემოტანა და დანერგვა);
    ორგანიზაციის პროფილის შესაბამისი ახალი პროდუქტების მოძიება, პორტფოლიოში შეტანა და მარკეტინგის სამსახურთან ერთად მისი მარკეტინგული შეფუთვა;
    პოტენციური პროექტის მომგებიანობის შეფასება მართვის, მარკეტინგული და ფინანსური თვალსაზრისით;
    პროექტების ბიუჯეტის განსაზღვრა-ფასების ფორმირება; ქვოტების მომზადება, როგორც სატენდერო ასევე არასატენდერო წინადადებებისთვის;
    მოლაპარაკებები ტენდერის გამომცხადებელ ორგანიზაციებთან;
    მონაწილეობა ხელშეკრულებების მომზადების პროცესში;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
•    უმაღლესი განათლება (შესაძლებელია სტუდენტის განხილვაც)
•    სპეციალური სწავლება/ტრენინგი გაყიდვებში;
•    მსგავს სფეროში, მათ შორის B2B სექტორში  მუშაობის მინიმუმ 1-3 წლიანი გამოცდილება;
•    ქართული და ინგლისური ენების სრულყოფილად ფლობა;
•    სატელეკომუნიკაციო ან/და უსაფრთხოების სისტემების ტექნიკური ასპექტებში გაცნობიერება; 

უპირატესობად ჩაითვლება
    კვალიფიკაცია ბიზნესის ადმინისტრირებასა და მენეჯმენტში 
    გამოცდილება ტექნოლოგიების (უსაფრთხოებისა და კომუნიკაციის სისტემები) გაყიდვების სფეროში
    უსაფრთხოებისა და კომუნიკაციის სისტემებში (ვიდეომეთვალყურეობა, შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები, ხანძრის დეტექციის და ქრობის სისტემები, სატელეფონო და  საკომუნიკაციო ქსელური სისტემები, დაშვების კონტროლი) სტანდარტული გადაწყვეტების მომზადების გამოცდილება
    გაყიდვების საერთაშორისო სტანდარტებისა და ტექნიკის ცოდნა

    სხვადასხვა სპეციალური ნორმატიული აქტების ცოდნა, რომელიც ადგენს სპეციალურ რეგულაციებს სხვადასხვა სპეციფიური გადაწყვეტების ან/და პროდუქტების რეალიზაციის მიზნით;

საჭირო უნარ-ჩვევები
-    კრეატიულობა
-    ბიზნესისა და მენეჯმენტის პრინციპების ცოდნა;
-      ეფექტური მოლაპარაკებების წარმართვის უნარი
-    პროექტის მენეჯმენტისა და დროის ეფექტურად გამოყენების უნარი;
-    ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
-      სწრაფი და მართებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
-    ორგანიზაციის, კომუნკაციისა და ლიდერული უნარ-ჩვევები;
-    გუნდური მუშაობის უნარი;
-    არღიცხვისა და გაანგარიშების უნარი, ფასებზე მოლაპარაკების წარმართვის უნარი;
-    დეტალებზე კონცენტრირების უნარი, დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი, მინიმალური ზედამხედველობის ქვეშ; 
-    პრობლემის ფართო ხედვის უნარი, საკითხისადმი შემოქმედებითად მიდგომა, პრობლემის წინასწარ ხედვის უნარი; 
-    ა/მანქანის მართვის მოწმობა (მინიმუმ კატეგორია B)
-    კომპიუტერული პროგრამების –  MS Office  გამართული ცოდნა 
-    
სამუშაო პირობები
-    ანაზღაურება: ფიქსირებული(გადაწყდება კვალიფიკაციის შესაბამისად) + საბონუსე სისტემა 
-    ჯანმრთელობის და უბედური შემთხვევის დაზღვევა-გოლდი, საოჯახო-საფასურს მთლიანად ფარავს კომპანია
-    სამუშაო გრაფიკი:  5 დღიანი სამუშაო დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10:00დან 18:00 მდე;
-    სამუშაო ადგილი: თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის 7
-    ხელშეკრულების ფორმა: შრომითი ხელშეკრულება წერილობითი ფორმით, გამოსაცდელი ექვსი თვის ვადით, ამ ვადის წარმატებით გავლის თანამშრომელთან დაიდება გრძელვადიანი  ხელშეკრულება , შრომის კოდექსის მოთხოვნების თანახმად;

მინიმალური ასაკი: არ არის შეზღუდული (შრომის კოდექსის შესაბამისად 16 წელი)

შეზღუდვები:  კომპანია ვეზირის შიდა პოლიტიკის თანახმად,  კანდიდატი არ უნდა იყოს ადამიანის უფლებების შელახვაში შემჩნეული პირი;

დასაქმებულის უფლებები: 
შპს ვეზირში დასაქმებული სარგებლობს  შრომის კოდექსით მინიჭებული ყველა უფლებით,  კომპანია ატარებს თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკას, როგორც დასაქმების პროცესში, ასევე  დასაქმების შემდგომ პერიოდშიც. დასაქმებულის ყველა უფლება კანდიდატს განემარტება გასაუბრების პროცესში.

საბუთების მიღება:
თუ ფიქრობთ , რომ თქვენი გამოცდილებითა და უნარ-ჩვევებით აკმაყოფილებთ ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, გამოგზავნეთ CV  ელექტრონულ მისამართზე vacancy@veziri.net, ველში “Subject” აუცილებლად მიუთითეთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება (მაგ: გაყიდვების მენეჯერი/Sales Manager) 


შენიშვნა:
დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს. კომპანია ბოდიშს უხდის ყველა კანდიდატს, რომ მათი ინფორმირება ვერ მოხდება ინდივიდუალურად 

Whoops, looks like something went wrong.