Logo

 ვაკანტური ადგილ(ებ)ის რაოდენობა:    1
განაცხადის მიღების ბოლო ვადა:    24 დეკემბერი 2017
დასაქმების სავარაუდო თარიღი:     10.01.2018
 

ვაკანტური თანამდებობის ზოგადი მიზანი:     პროექტების მენეჯერისადმი მხარდაჭერის აღმოჩენა დეპარტამენტის ფუნქციებისა და ამოცანების ეფექტურად შესრულების მხრივ

პროექტის დოკუმენტაციის კოორდინირება და კონტროლი კომპანიაში დადგენილი პროცედურების შესაბამისად. ტექნიკური ნახაზების შესრულება

*სავარაუდო ანაზღაურება:    შეთანხმებით
პროფესიონალური მოთხოვნები:
•    განათლება - უმაღლესი ტექნიკური ან სტუდენტი იგივე სფეროში. სპეციალობა არ არის შეზღუდული
 

ცოდნა და გამოცდილება:
•    მსგავს სფეროში მუშაობის მინიმუმ 2  წლიანი გამოცდილება.
•    ენები: ქართული და ინგლისური ენების გამართულად ფლობა, როგორც სასაუბრო ასევე წერითი
•    კომპიუტერული უნარ-ჩვევები : MS Windows, MS Office applications – Word, Excel,Visio, Outlook _  სრულყოფილი ცოდნა;
•      AutoCad ცოდნა.
•    მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება

ზოგადი უნარ-ჩვევები: 
•    ორგანიზებული
•    დისციპლინირებული
•    სანდო
•    კეთილსინდისიერი
•    პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა, 
•    ინიციატივიანი და მოტივირებული
•    შრომისმოყვარეობა;
•    აკურატულობა;

ფუნქცია-მოვალეობები (მოკლედ):

PM ასისტენტი მოვალეობები
    მიმდინარე პროექტების კონცეფციის, დიზაინის და სრული მოცულობების ზოგადი გაცნობა;
    მოკლე და გრძელვადიანი დაგეგმილი სამუშაო გრაფიკების გაცნობა;
    პროექტებში მონაწილე კომპანოების პერსონალის სრული ჩამონათვალის მომზადება (კომპანიის დასახელება, პროფილი, მონაწილეთა პოზიციები, საკონტაქტო ტელეფონი);
    დამკვეთს და კონტრაქტორებს შორის შეხვედრების ორგანიზება, მონაწილეობა და შეხვედრის ოქმების წარმოება;
    პროექტში მონაწილე მხარეებისთვის  რეგულარულად დაგეგმილი შეხვედრის საკითხების(ადგილი, დრო, მონაწილეთა სია, სამუშაოთა ჩამონათვალი) გაცნობა;
    დასრულებული შეხვედრის ოქმების დოკუმენტირება და არქივის წარმოება;
    საპროექტო დოკუმენტაციის (ნახაზები, სპეციფიკაციები, გრაფიკები, სხვადასხვა დოკუმენტები) აღრიცხვა/ნუმერაცია და კონტროლი;
    კონტრაქტორებთან და პროექტში მონაწილე ორგანიზაციებთან წერილების და იმეილების მიმოწერაში მონაწილეობა, საკორესპონდეციო ბაზის კონტროლი;
    საჭიროების შემთხვევაში პროექტის მთავარ ინჟინერთან და დამკვეთი კომპანიის პერსონალთან კონტაქტი, სატელეფონო და წერილობითი ინფორმაციის მიღება;
    კონტრაქტორების მონაცემთა ბაზის განახლება/დახვეწა;
    პროექტთან დაკავშირებული პერიოდულად მიღებული რეპორტების არქივიზაცია;
    დაგეგმილი სამუშაოების და პროექტის სხვადასხვა საკითხების შესრულების ვადებზე დაკვირვება/შეხსენება;
    პროექტის საორგანიზაციო სტრუქტურის სხვადასხვა რგოლებთან კავშირი და ინფორმაციის მიმოცვლა;
    პროექტის საწყისი ეტაპიდან შეხვედრებში და განხილვებში მონაწილეობა;
    ქვეკონტრაქტორებზე სარეკომენდაციო დოკუმენტაციის მოძიება და მომზადება;
    პროექტის სამუშაოების მიმდინარეობის კონტროლი და პროგრესის ანალიზი;
    პროექტთან დაკავშირებული პერიოდული რეპორტების მომზადება;

როგორც DCC
    პროექტის დოკუმენტაციის კონტროლი;
    არქიტექტურული ნახაზების და სპეციფიკაციების ხარისხობრივი ანალიზი;
    პროექტის შემავალი და გამომავალი მონაცემების აღრიცხვა / შენახვა.
    საპროექტო დოკუმენტაციის საბოლოო პაკეტის კოორდინაცია/ კონტროლი;
    დოკუმენტაციის ელექტრონული ბაზის მართვა/განახლება
    რეპორტინგის სისტემის კონტროლი
    დოკუმენტაციის მიმოსვლის კონტროლი და უზრუნველყოფა როგორც კომპანიის შიგნით ასევე  კონტრაქტორ კომპანიებთან.
    დამკვეთის პროცედურების შესწავლა
 

სამუშაო პირობები
-    სამუშაო დრო : 5 დღე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00 – 18:00 მდე
-    ანაზღაურება ფიქსირებული, რაოდენობა შეთანხმდება გასაუბრებისას
-    სოციალური პაკეტი: ჯანმრთელობის დაზღვევის საოჯახო  
-    სამუშაო ადგილი: თბილისი, ლ. ანდრონიკაშვილის # 7 
მინიმალური ასაკი:     არ არის შეზღუდული (კანონმდებლობის მიხედვით 16 წელი)
შრომითი ხელშეკრულების ფორმა და ვადა:    წერილობითი- პირველი  6 თვე გამოსაცდელი ვადა,  შემდეგ 1 წლიანი ხელშეკრულება.
*დასაქმებულის უფლებები:
შპს ვეზირში დასაქმებული სარგებლობს  შრომის კოდექსით მინიჭებული ყველა უფლებით,  კომპანია ატარებს თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკას როგორც დასაქმების პროცესში, ასევე  დასაქმების შემდგომ პერიოდშიც. ტოლფასი სამუშაოს შემთხვევაში როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი თანამშრომელი უზრუნველყოფილია თანაბარი ოდენობის  ანაზღაურებით . თანამშრომელი თავისუფალია  შექმნას დასაქმებულთა გაერთიანება ან გაწევრიანდეს მსგავსს გაერთიანებებში. მოითხოვოს დამსაქმებელთან კოლექტიური მოლაპარაკების წარმოების პროცესის ორგანიზება.  
დასაქმებულის ყველა უფლება კანდიდატს განემარტება გასაუბრების პროცესში.
*სავალდებულო დოკუმენტები:  CV 
*საბუთების მიღება:
თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი გამოცდილებითა და უნარ-ჩვევებით აკმაყოფილებთ ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, გამოგზავნეთ თქვენი რეზიუმე ელ ფოსტაზე;  vacancy@veziri.net   თემის (Subject) ველში მიუთითეთ : PM assistant/DCC
*შენიშვნა:
კანდიდატების შერჩევა მოხდება საკონკურსო წესით, გასაუბრებისა და ტესტირების საფუძველზე. ასევე წინა სამსახურებიდან მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე 
ის კანდიდატები, რომელთა ანკეტაში მითითებული ინფორმაცია არ იქნება შესაბამისი თანამდებობრივი მოთხოვნების არ იქნებიან მოწვეული გასაუბრებაზე. დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, კომპანია ბოდიშს უხდის ყველა აპლიკანტს , რომ მათი ინფორმირება ვერ მოხდება ინდივიდუალურად


 

 ვაკანტური ადგილ(ებ)ის რაოდენობა:    1
საბუთების მიღების ბოლო ვადა:    24 დეკემბერი 2017
დასაქმების სავარაუდო თარიღი:     10.01.2018


ვაკანტური თანამდებობის ზოგადი მიზანი:     კომპანიის უზრუნველყოფა IT Support-ით, მათ შორის პროგრამული პროდუქტების მოდიფიკაცია და ადმინისტრირება. 
*სავარაუდო ანაზღაურება:    შეთანხმებით


პროფესიონალური მოთხოვნები:
•    განათლება - უმაღლესი ტექნიკური ან სტუდენტი იგივე სფეროში. სპეციალობა არ არის შეზღუდული
 

ცოდნა და გამოცდილება:
•    მსგავს სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება.
•    ენები: ქართული და ინგლისური ენების გამართულად ფლობა, როგორც სასაუბრო ასევე წერითი
•    კომპიუტერული უნარ-ჩვევები : Microsoft Active Directory, PHP, SQL, WEB Programming
•    IT უსაფრთხოების სტანდარტების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;
 

ზოგადი უნარ-ჩვევები: 
•    ორგანიზებული
•    დისციპლინირებული
•    სანდო
•    კეთილსინდისიერი
•    პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა, 
•    ინიციატივიანი და მოტივირებული


ფუნქცია-მოვალეობები (მოკლედ):
•    პროგრამული პროდუქტების მოდიფიკაცია და ადმინისტრირება;
•    კომპანიის ვებ გვერდის მოდიფიკაცია და ადმინისტრირება
•    ოპერაციული სისტემების და სხვადასხვა საოფისე პროგრამების ინსტალაცია კომპანიის თანამშრომლებისათვის;
•    Mail სერვერის ადმინისტრირება;
•    Microsoft Active Directory სერვერის ადმინისტრირება;
•    კონფიდენციალური, საიდუმლო და  პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოების  დაცვა;
•    IT უსაფრთხოების შესახებ თანამშრომელთათვის რეკომენდაციები მიწოდება, საჭიროებისამებრ მათთვის ინსტრუქტაჟის ჩატარება 
•    IT უსაფრთხოების შესახებ ინსტრუქციების მომზადებაში მონაწილეობა
 

სამუშაო პირობები
-    სამუშაო დრო : 5 დღე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00 – 18:00 მდე
-    ანაზღაურება ფიქსირებული, რაოდენობა შეთანხმდება გასაუბრებისას
-    სოციალური პაკეტი: ჯანმრთელობის დაზღვევის საოჯახო  
-    სამუშაო ადგილი: თბილისი, ლ. ანდრონიკაშვილის # 7 
 

მინიმალური ასაკი:     არ არის შეზღუდული (კანონმდებლობის მიხედვით 16 წელი)
შრომითი ხელშეკრულების ფორმა და ვადა:    წერილობითი- პირველი  6 თვე გამოსაცდელი ვადა,  შემდეგ 1 წლიანი ხელშეკრულება.
*დასაქმებულის უფლებები:
შპს ვეზირში დასაქმებული სარგებლობს  შრომის კოდექსით მინიჭებული ყველა უფლებით,  კომპანია ატარებს თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკას როგორც დასაქმების პროცესში, ასევე  დასაქმების შემდგომ პერიოდშიც. ტოლფასი სამუშაოს შემთხვევაში როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი თანამშრომელი უზრუნველყოფილია თანაბარი ოდენობის  ანაზღაურებით . თანამშრომელი თავისუფალია  შექმნას დასაქმებულთა გაერთიანება ან გაწევრიანდეს მსგავსს გაერთიანებებში. მოითხოვოს დამსაქმებელთან კოლექტიური მოლაპარაკების წარმოების პროცესის ორგანიზება.  
დასაქმებულის ყველა უფლება კანდიდატს განემარტება გასაუბრების პროცესში.
*სავალდებულო დოკუმენტები:  CV
*საბუთების მიღება:
თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი გამოცდილებითა და უნარ-ჩვევებით აკმაყოფილებთ ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, გამოგზავნეთ თქვენი რეზიუმე ელ ფოსტაზე;  vacancy@veziri.net   თემის (Subject) ველში მიუთითეთ : IT ინჟინერი
*შენიშვნა:
კანდიდატების შერჩევა მოხდება საკონკურსო წესით, გასაუბრებისა და ტესტირების საფუძველზე. ასევე წინა სამსახურებიდან მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე 
ის კანდიდატები, რომელთა ანკეტაში მითითებული ინფორმაცია არ იქნება შესაბამისი თანამდებობრივი მოთხოვნების არ იქნებიან მოწვეული გასაუბრებაზე. დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, კომპანია ბოდიშს უხდის ყველა აპლიკანტს , რომ მათი ინფორმირება ვერ მოხდება ინდივიდუალურად test