საჩივარი

არსებობს რამდენიმე საშუალება იმისათვის თუ რა უნდა მოიმოქმედოთროდესაც გაქვთ პრეტენზია / პრობლემა

თანამშრომლებმა:

  • გაესაუბრეთ უშუალოდ იმ პირს, რომელსაც პრობლემა უკავშირდება,  ან
  • გაესაუბრეთ თქვენს ხელმძღვანელს,  ან
  • მიმართეთ შპს ვეზირის საჩივრების მოგვარების პროცედურას ( SWI-14 )
  • გამოიყენეთ ICOCA-ს მიერ შემოთავაზებული მექანიზმი https://icoca.ch/en/complaints

თუ მიგაჩნიათ რომ ზემოთ ჩამოთვლილი საშუალებები მიუღებელი, არადამაკმაყოფილებელი ან უშედეგოა გამოიყენეთ

  • საჩივრებისა და წინადადებების ელექტრონული გვერდი www.veziri.ge/grievance

თუ არ ხართ ვეზირის თანამშრომელი, იხელმძღვანელეთ ქვემოთ მითითებული ინსტრუქციით

გარწმუნებთ, რომ თქვენი საჩივარი/უკმაყოფილება/პრეტენზია განხილული იქნება სამართლიანად და მაქსიმალურად მოკლე დროში. მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ შედეგი იყოს ორივე მხარისთვის დამაკმაყოფილებელი. 

საჩივრების მართვაზე პასუხისმგებელია კომპანიის ხარისხის მენეჯერი.

დააფიქსირეთ თქვენი უკმაყოფილება

  •  გამოგზავნეთ წერილი ელ. ფოსტაზე  feedback@veziri.net, ან დაგვიკავშირდით +995 322 251614 ext 1177 (QM)
  •  გვეწვიეთ ოფისში დაადგილზე  ჩააბარეთ საჩივრის წერილი
  •  გამოიყენეთ ონლაინ გვერდი www.veziri.ge/grievance 
     

საჩივრის დაფიქსირების შემდეგ ჩატარდება შემდეგი ღონისძიებები:
არაფორმალური პროცედურა - მხარეები ეცდებიან მოლაპარაკების გზით მოაგვარონ პრობლემა. შეხვედრას დაესწრება მომჩივანი მხარის წარმომადგენელი და ვეზირის ხარისხის მენეჯერი. თუ მოლაპარაკებით ვერ მივაღწევთ შეთანხმებას  5 სამუშაო დღეში, მაშინ გაიმართება ფორმალური პროცედურა.  

ფორმალური პროცედურა - მხარეები ოფიციალურად შეიკრიბებიან და განიხილავენ საჩივრის თითოეულ დეტალს და მტკიცებულებებს. არაფორმალური შეხვედრისგან განსხვავებით აღნიშნულ შეხვედრას კომპანიის მხრიდან  დაესწრება გენერალური დირექტორი, PR მენეჯერი და იურისტი. თუ შეთანხმებას აქაც ვერ მივაღწევთ ვიმოქმედებთ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.