სასტუმროები
Logo

უკვე 10 წელია, რაც "ვეზირი" ახორციელებს სასტუმროების აღჭურვას თანამედროვე სისტემებით.  კომპანიის მიერ შემოთავაზებული კომპლექსური გადაწყვეტები ემსახურება სასტუმროს პერსონალისთვის და დამსვენებლებისთვის უსაფრთხო და კომფორტულ გარემოს შექმნასა და სასტუმროს  ხარჯების ოპტიმიზაციას.

•    ვიდეო მეთვალყურეობა (CCTV)  და ანალიტიკა;
•    დაშვების კონტროლი;
•    ხანძრის დეტექცია;
•    ხმოვანი კავშირის სისტემები;
•    საქსელო, პასიური და აქტიური ინფრასტრუქტურა;
•    სერვერები და შემნახველი მასივები, UPS;
•    ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემები;
•    ხმოვანი ევაკუაციის სისტემები;
•    BMS (შენობის მართვის სისტემები).