მონაცემთა შენახვის სისტემები
Logo

მონაცემთა შენახვის სისტემები

ორგანიზაციებს ყოველდღიურად უწევთ სხვადასხვა ტიპის მონაცემების შეგროვება და შენახვა, რაც მონაცემთა ბაზების, თუ სხვა ტიპის ინფორმაციის არქივაციის და დაცვის მიმართ მოთხოვნის ზრდას განაპირობებს. 
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მონაცემთა შენახვისა და დაარქივების სისტემის სწორად დაგეგმვასა და მოწყობას. 
„ვეზირი“ გთავაზობთ მონაცემთა, აუდიო და ვიდეო ინფორმაციის შენახვის და არქივაციის სისტემებს, მათ შორის, როგორც ფუნქციონალური, ასევე გეოგრაფიული დუბლირებით.