დაშვების კონტროლი
Logo

დაშვების კონტროლი

დაშვების კონტროლის სისტემა უზრუნველყოფს, შეზღუდული დაშვების არეალში,  ვიზიტორებისა და თანამშრომლების შესვლისა და გასვლის კონტროლს. შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება, როგორც რეალურ დროში, ასევე არქივის მეშვეობით.   

დაშვების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება:

  • ბარათები;
  • ბიომეტრიული მონაცემები;
  • ა/მანქანის სახელმწიფო სანომრე ნიშანი.

ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია როგორც ერთი, ასევე მრავალდონიანი დაშვების კონტროლის სისტემის მოწყობა და ინტეგრაცია სხვა ელ. დაცვის სისტემებთან - სხვადასხვა სცენარების გაწერის შესაძლებლობით.