ქსელები და კომუნიკაცია

ხმოვანი და IP კომუნიკაცია

ნებისმიერი მასშტაბის საწარმოსთვის, ასევე სატელევიზიო და კავშირგაბმულობის ოპერატორებისთვის  „ვეზირი“ გთავაზობთ  სადენიანი და უსადენო კომუნიკაციის საშუალებების ფართო სპექტრს: VoIP/PABX; ქოლ-ცენტრი; ანალოგური და ციფრული (DMR, TETRA) რადიოკავშირი; უსადენო ეთერნეტი (Pt...

ქსელური გადაწყვეტები

ქსელური გადაწყვეტები მოიცავს, როგორც აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის ერთობლიობას, ასევე საინსტალაციო და გაყიდვის შემდგომ მომსახურებას. “ვეზირი” გთავაზობთ: ინფორმაციის სატრანსპორტო სისტემებს - IP, DWDM/CWDM, MW;...

სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემები

შენობის ძირითადი ქსელური პასიური ინფრასტრუქტურა, რომლიც უზრუნველყოფს მრავალი განსხვავებული სისტემის საინფორმაციო სერვისების მიმოცვლას. მათ შორის გამოთვლითი ცენტრების, სატელეფონო, უსაფრთხოების და ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემებისთვის. კომპანია „ვეზირი“ მომხმარებლე...