უსაფრთხოების სისტემების პირველადი დანიშნულებაა საფრთხის პრევენცია. შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემა საშუალებას გვაძლევს, დისტანციურად ვაკონტროლოთ კონკრეტული ობიექტი/ტერიტორია და დავიცვათ ის არასასურველი პირებისაგან. ჩვენ გთავაზობთ როგორც შენობის შიდა, ასევე გარე პერიმეტრზე შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემებს, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია თითქმის ყველა ინდუსტრიაში, სამრეწველო, სავაჭრო, სასაზღვრო, საფინანსო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურებსა თუ გაზისა და ნავთობის მილსადენებზე.

ჩვენი გადაწყვეტები მოიცავს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელით დეტექციას, ვირტუალურ ღობეს, ბარიერულ სისტემებს, სხივური დეტექციის, სეისმო დეტექციის, მოძრაობის და მსხვრევის დეტექციის სისტემებს და კარის კონტროლს. თითოეული მათგანი გამოიყენება როგორც ინდივიდუალურად, ისე ინტეგრირებულად, სადენიანი ან უსადენო ტექნოლოგიის გამოყენებით.

პარტნიორი ბრენდები:

Honeywell, UTC Fire & Security, Salto Systems.

დაშვების მართვა და კონტროლი შენობის უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. სისტემა საშუალებას იძლევა, შენობის გარკვეულ ნაწილებში გადაადგილება დავარეგულიროთ, საჭიროებისამებრ შევზღუდოთ და ვაკონტროლოთ, ზუსტად ვიცოდეთ ტერიტორიაზე მყოფი ადამიანების რაოდენობა და თითოეულის ადგილმდებარეობა. სისტემა თანამშრომელთა სამუშაო დროის დაანგარიშების შესაძლებლობასაც ქმნის, ამიტომ აქტუალურია, როგორც მცირე ზომის ოფისებისთვის, ისე მსხვილი საწარმოებისა თუ დიდი დაწესებულებებისთვს.

შეზღუდული დაშვების სისტემები მოიცავს სხვადასხვა ალტერნატივას.  ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა საბარათე დაშვების და აღრიცხვის სისტემა, რომელიც საჭიროებს ორ წამკითხველს, შესვლის და გასვლის აღმრიცხველებს. დაშვების ბიომეტრული სისტემები მაღალეფექტურია პიროვნების ამოცნობის თვალსაზრისით თითის ანაბეჭდით, სახის მოყვანილობით ან თვალის გუგის გარსის ამოცნობით, განსაკუთრებით ისეთ დაწესებულებებში, სადაც კონფიდენციალურობის ან უსაფრთხოების მაღალი მოთხოვნაა, რადგან სრულიად გამორიცხავს არასანქცირებულ დაშვებას. დაშვების შემზღუდავი საშუალებებია ასევე დომოფონის დამრეკი ციფრული ვიდეო კამერა ღამის ხედვით, სენსორული ან აუდიო დომოფონი, ელექტრომაგნიტური საკეტები, ავტომატიზებული პარკირებისა და ნომრის ამოცნობის სისტემები, ტურნიკეტები, პულტით, ბარათით ან ხურდა ფულით დაშვების ალტერნატივებით, პერიმეტრის დაცვის სისტემები, ეკლების ტიპის შემზღუდავი ბარიერები და სხვა.

ძირითადი ბრენდები: Honeywell, UTC Fire & Security, Salto Systems.

განხორციელებული პროექტები:

Save

პერიმეტრის, საზღვრის და წრფივი ინფრასტრუქტურის  დაცვის სისტემა იცავს თქვენს ტერიტორიას, ინფრასტრუქტურასა და აქტივებს სპეციალური სენსორების გამოყენებით, რომლებიც რეალურ დროში აფიქსირებენ საფრთხეებს და ადგენენ მათ ადგილმდებარეობას  მაქსიმალური სიზუსტით. სისტემა არ შემოიფარგლება მხოლოდ განგაშის სიგნალის გადაცემით, არამედ სხვადასხვა ტიპის მოქმედების კლასიფიკაციას ახდენს, შეუძლია, გაარჩიოს ადამიანის, ტრანსპორტის, საფრენი მოწყობილობების, ხელით ჩატარებული და მექანიკური გათხრითი სამუშაოების თუ ცეცხლსასროლი იარაღის ხმები.

ჩვეულებრივი მიწისქვეშა სენსორებისგან განსხვავებით, ეს სისტემა, ჭკვიანი ალგორითმის გამოყენებით, ამცირებს ცრუ სიგნალებს, უარყოფს ქარის ხმასაც კი, წამებში განსაზღვრავს უსაფრთხოების დარღვევის ადგილს და შეტყობინებას აგზავნის ელექტრონულად, GPS კოორდინატების გამოყენებით. სისტემა უხილავია პოტენციური დამრღვევისთვის, რაც მის ეფექტურობას ზრდის. ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელები მუშაობს უწყვეტ რეჟიმში, სისტემის ინტეგრირება შესაძლებელია სხვა სენსორებთან და სისტემებთან,

პერიმეტრის დაცვის სისტემის ლაზერული დეტექტორების საშუალებით შესაძლებელია, დაახლოებით 150-200 მეტრის მანძილზე მთლიანი პერიმეტრის კონტროლი, ასევე კიდევ უფრო დიდი ფართობის დაფარვა რამოდენიმე დეტექტორის გამოყენებით, მოძრაობის დეტექცია გარე და შიდა პერიმეტრზე და მოძრავი კამერა დამატებითი უსაფრთხოებისთვის.

წრფივი ინფრასტრუქტურის დაცვის სისტემა მოიცავს მილსადენის გასწვრივ დამარხულ სენსორულ კაბელს, რაც ხაზთან მიახლოებას ადგენს, გაჟონვის დამდგენი სპეციალური სისტემა კი მილსადენიდან ნავთობის დაღვრის პრევენციას უზრუნველყოფს. მიწის ქვეშ მოთავსებული სენსორიული კაბელი ნაკლებად ზიანდება და უფრო დაცულია.

ძირითადი ბრენდები: Optasense, Bandweaver, Blighter, Flir, HGH Systemes.

უსაფრთხოების სხვა უამრავ სისტემასთან ერთად ჩვენ გთავაზობთ დრონებს და ანტიდრონებს. დრონი ეს რადიომართვადი უპილოტო საფრენი აპარატია, მისი გამოყენება სულ უფრო ხშირია და ახალ  შესაძლებლობებს აჩენს თავდაცვასა და დაზვერვაში, სოფლის მეურნეობაში, სამძებრო და სამაშველო სამუშაოებში, ლოჯისტიკასა თუ აეროფოტოგადაღების სფეროში. დრონი სპეციალური რადარების გამოყენებით იმართება. ერთი შეხედვით, იგი მფრინავი კამერაა, თუმცა მისი ფუნქციები სულ უფრო მრავალფეროვანი ხდება. ფრენის დროის ხანგრძლივობას  დრონის წონა და ელემენტის სიმძლავრე განაპირობებს, დაფარვის მანძილი კი რადიოანტენის ხარისხზეა დამოკიდებული. შესაძლოა, დრონს ჰქონდეს GPS, რაც მას ერთ ადგილზე გაჩერების და ასევე აფრენის წერტილში ავტომატური დაბრუნების საშუალებას აძლევს. შესაძლებელია დრონის დისტანციური პულტით მართვა, ავტოდაბრუნება, მიყოლის ფუნქცია (როცა დრონი მიჰყვება მოძრავ ობიექტს). შესაძლებელია, რამდენიმე დრონი ერთი პულტით იმართოს, ისე, რომ ისინი ერთმანეთს არ შეეჯახონ.

ანტიდრონი, ეს ის მოწყობილობაა, რომელიც ბრძანების შემდეგ მიწიდან ისვრის სპეციალურ ბადეს დრონების დასაჭერად. ის უზრუნველყოფს, აკრძალულ ადგილებში არ დაუშვას არასანქცირებული დრონის ფრენა.

სპეციალური სისტემის გამოყენებით, შესაძლებელია საჰაერო სივრცის მონიტორინგი, რადიოსიგნალების ჩახშობა,  საფრენი აპარატის ამოცნობა, მისი ტიპის იდენტიფიცირება და განეიტრალება, მისი მართვის კონტროლი ან ლაზერული სისტემის გამოყენებით ობიექტის განადგურება.

ძირითადი ბრენდები: Optasense, Bandweaver, Blighter, Flir, HGH Systemes;  Germandrones, Dronengel, Globe UAV; Counter Drones: ApolloShield, Rohde & Schwarz, Blighter.

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა პროგრამული და აპარატურული ნაწილისგან შედგება. აპარატურა აერთიანებს ვიდეო კამერებს, ობიექტივს, მონიტორს, ვიდეორეგისტრატორს ან ვიდეოსერვერს. სისტემა ორგანიზებას უწევს  ვიდეოკონტროლს ნებისმიერ ადგილზე და ადაპტირებადია თითოეული შენობის/ობიექტის სპეციფიკაციებთან. მისი მიზანია უსაფრთხოების დაცვა, დანაშაულის პრევენცია, ინფორმაციის მიღება ან ტერიტორიის ანალიზი. ვიდეოსისტემის მეშვეობით უსაფრთხოების სხვა სისტემების გამართული მუშაობის შემოწმებაც და ცრუ განგაშის გამორიცხვაც არის შესაძლებელი დისტანციურად. თანამედროვე ჭკვიანი ვიდეომეთვალყურეობა და ვიდეო ანალიტიკა გთავაზობთ როგორც რეალურ დროში მონიტორინგს, ისე ვიდეო ჩანაწერს, სახის ამოცნობას, მოძრავი ობიექტების მიდევნებას ან დათვლას, მიტოვებული საგნების დეტექციას, ობიექტების ძებნას, მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიცირებას (მწარმოებელი, მოდელი, ფერი, სანომრე ნიშანი, წონა, შესვლის და გასვლის დრო), ასევე ამოცნობასთან ერთად ახდენს, წესრიგის დარღვევის ფაქტების რეგისტაციასაც, საშუალებას იძლევა, აწარმოოთ ვიდეო არქივი, შეუძლია პერიმეტრის დაცვა ვირტუალური ღობის შექმნის სცენარით, აქვს მნიშვნელოვანი მოვლენების რეკონსტრუქციის შესაძლებლობა და ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე მორგებული სხვადასხვა ანალიტიკური ფუნქციები. შესაძლებელია ელექტრონული დაცვის სხვა სისტემებთან ინტეგრაცია და წინასწარ შემუშავებული სცენარით მართვა. მომსახურება ხორციელდება EN და ISO 27001 სტანდარტების შესაბამისად.

პარტნიორი ბრენდები:

ცენტრალური ვიდეო მენეჯმენტი: Milestone, Genetec;

ვიდეო კამერები: AXIS, Honeywell, Siqura, Bosch, Hanwha, Uniview;

ვიდეო ანალიტიკა: BriefCam, NEC;

ავტომატური პარკირების სისტემა ქალაქებში ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარების წინაპირობაა და ხელს უწყობს უსაფრთხო, ეფექტურ და ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო ქსელის შექმნას. იგი უზრუნველყოფს ავტომობილების მიმოქცევის და ვიზიტორთა ნაკადის კონტროლს,  შეზღუდული უფასო და დამატებითი ფასიანი დროის განსაზღვრას, დატვირთული ავტოსადგომის შესახებ მძღოლის ინფორმირებას და სადგომი ადგილის პოვნას პარკირების ადგილის ინდიკატორების მეშვეობით განტვირთავს გზებზე მოძრაობას, ამცირებს რა ადგილის ძიების დროს და შედეგად ჰაერის დაბინძურებაც მცირდება, ახორციელებს მანქანების დათვლას და  მანქანასთან დაბრუნებისას მის პოვნას ამარტივებს განათების სენსორების მეშვეობით. სისტემის მეშვეობით შესაძლებელია ვიზიტორების ნაკადის დარეგულირება. სისტემა ინტეგრირებადია ვიდეოსამეთვალყურეო და სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამომცნობ სისტემებთან. ვნერგავთ როგორც სტანდარტულ, ისე უკაბელო პარკირების სისტემებს.

პარტნიორი ბრენდები:

Parksol, Cross, Enkoa;

ვიზიტირთა დათვლის სისტემა სტერეოხედვის ფუნქციის გამოყენებით აღრიცხავს ამა თუ იმ სივრცეში ადამიანების მიმოსვლას, ადგენს შენობის დატვირთულობის დონეს, 98 %-იანი სიზუსტით აფასებს ვიზიტორთა რაოდენობას და მათ შორის დისტანციას. სისტემა მუშაობს განმეორებითი ნაბიჯების დათვლით, გამოითვლის კოეფიციენტს, შეადარებს მას ზოგად სტატისტიკურ მაჩვენებელს მსგავსი დანიშნულების შენობებში ან თქვენს მიერ წინასწარ შეყვანილ მაჩვენებლებს, გამოთვლის ერთმანეთის მსგავსი ნაბიჯების რაოდენობას, აანალიზებს საათობრივად შენობის დატვირთულობას, ვიზიტორთა მოძრაობის მარშრუტებს და აქედან გამომდინარე ადგენს პიკის საათებს, რის შედეგადაც, შესაძლებელს ხდის შენობის განლაგების ოპტიმიზაციას. სისტემას შეუძლია, განცალკავებით დაითვალოს შემსვლელი და გამსვლელი ნაკადი, ეფექტურია სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობის დაგეგმვისა და შედეგების ანალიზისთვის. ყველა ამ ინფორმაციის მიღება ხდება ერთ მოწყობილობაში კომბინირებული ტექნოლოგიით.

პარტნიორი ბრენდები:

V-Count.

 

შენობის მართვის ინტეგრირებული სისტემა შენობასთან მოშორებული მანძილიდან ინტერაქციის საშუალებას გვაძლევს. შენობების ავტომატიზაცია უზრუნველყოფს, რომ კვების წყარო, განგაშის სისტემა, ვიდეო კამერა, ფანჯრები და განათება, ტემპერატურა და მულტიმედია – დისტანციურად იმართოს.ე.წ „ჭკვიანი შენობების“ სისტემების სამიზნე აუდიტორია მოიცავს სახლებს, სასტუმროებს, ოფისებს თუ საჯარო დაწესებულებებს.

ძირითადი ბრენდები: Honeywell.

ოთახების მართვის სისტემა თანამედროვე სასტუმროების და სხვა მრავალფუნქციური შენობების განუყოფელი ნაწილია, რადგან შესაძლებელს ხდის, ცენტრალიზებულად, ღილაკების ან სენსორული ეკრანის საშუალებით  იმართოს ოთახებში განათების, გათბობა-გაგრილების, ფარდების, ტელევიზორის, მუსიკალური სისტემის, რადიოსა თუ სხვა ფუნქციების კონტროლი. სისტემის დახმარებით, ეფექტურად კონტროლდება ენერგო მოხმარება, სწრაფად ვლინდება ესა თუ ის ტექნიკური საჭიროება და რეაგირებაც დროულია, იზრდება მომხმარებლის კომფორტი, ავტომატიზებულად იმართება რეჟიმები, როგორც ერთიანად, ისე თითოეულ ოთახში ინდივიდუალურად. ოთახების მართვის სისტემა შესაძლებელია, ინტეგრირებული იყოს მთლიანად შენობის მართვის სისტემასთან.

პარტნიორი ბრენდები:

Honeywell / Inncom, Salto Systems, Enkoa;

 

ელექტრონული საკეტების სისტემა შენობის მაქსიმალურ დაცვას უზრუნველყოფს, მორგებულია სასტუმროს სტილთან და ამასთან, ამცირებს საექსპლუატაციო დანახარჯებს. სისტემა მოიცავს კარის საკეტებს, კოდირების მოწყობილობას გამღები ბარათისთვის, ბარათ-გასაღებს და სისტემის მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას. საკეტის მეხსიერება იტევს დიდი რაოდენობით ინფორმაციას, რაც ხელმისაწვდომია ნებისმიერ დროს. ავტომატური შემოწმების ფუნქცია გატყობინებთ ელემენტების შეცვლის ან საკეტის არასწორი მოხმარების შესახებ. ბარათები გვეხმარება კონტროლის და საკეტის გაღების ფუნქციის განხორციელებაში.

საკეტების სისტემა შეიძლება იყოს უკაბელო, რაც ამარტივებს მათ ინსტალაციას და მათ შორის კავშირი ხდება როგორც ბარათების, ისე ცენტრალიზებული ქსელური Online სისტემების საშუალებით.

პარტნიორი ბრენდები:

Salto, Saflok (DormaKaba), Enkoa.

ხანძრის დეტექციის სისტემა წარმოადგენს ადრეული შეტყობინების სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს პრევენციული ღონისძიებების ადრეულ ეტაპზევე გატარებას, რაც თავის მხრივ ამცირებს ხანძრით მიყენებული ზიანის მოცულობას. თანამედროვე პრაქტიკაში გამოიყენება ხანძრის დეტექციის სამისამართო სის ხანძრის დეტექციის სისტემა წარმოადგენს ადრეული შეტყობინების სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს პრევენციული ღონისძიებების ადრეულ ეტაპზევე გატარებას, რაც თავის მხრივ ამცირებს ხანძრით მიყენებული ზიანის მოცულობას. თანამედროვე პრაქტიკაში გამოიყენება ხანძრის დეტექციის სამისამართო სის…

განხორციელებული პროექტები