წელი: 2020

დამკვეთი: Evolution Gaming Gorgia

პროექტის აღწერა:

Evolution Gaming Gorgia-ს D ბლოკის სასერვერო ოთახის ხანძრის ავტომატური დეტექციის და გაზით NOVEC 1230 ქრობის სისტემებით უზრუნველყობა, ასევე სრულად D და H ბლოკების ხანძარსაწინააღმდეგო და ხმოვანი ევაკუაციის სისტემებით აღჭურვა და მონტაჟი. სისტემები მოეწყო ისეთი საერთაშორისო ბრენდების გამოყენებით, როგორიცაა Honeywell, Xtralis, Rotarex, Kentec. სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დიზაინი და მოწყობა სრულად მორგებულია სასერვერო ინფრასტრუქტურის და თავისებურებებზე. ჩვენი მომსახურება მოიცავს უსაფრთხოების სისტემების პროექტირებას, ინსტალაციას და ინსტალაციის შემდგომ ტექნიკურ მხარდაჭერას.