უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა სასტურმო Encore Ramada-ში

წელი: 2021

დამკვეთი: მ2

პროექტის აღწერა:

განხორციელებული პროექტი მოიცავს სასტუმრო Encore Ramada-სთვის უსაფრთხოების სისტემების, კერძოდ, Uniview-ს ბრენდის ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემის, ასევე Salto-ს სასტუმროს ოთახების კარის ელექტრონული საკეტების და მობილური გასაღებების მიწოდებას და დანერგვას.

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა ადაპტირებულია შენობის სპეციფიკაციებთან. მისი მიზანია სასტუმროს ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვა, დანაშაულის პრევენცია, ინფორმაციის მიღება და ტერიტორიის ზოგადი ანალიზი. ვიდეოსისტემის მეშვეობით სასტუმროში არსებული უსაფრთხოების სხვა სისტემების გამართული მუშაობის შემოწმებაც და ცრუ განგაშის გამორიცხვაც არის შესაძლებელი დისტანციურად.

სასტუმროს კარის ელექტრონული საკეტების სისტემა მოიცავს კარის საკეტებს, კოდირების მოწყობილობას გამღები ბარათისთვის, ბარათ-გასაღებს და სისტემის მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას.

Year: 2021

Client: M2

Project Description:

The completed project involves Uniview’s video surveillance system and SALTO’s electronic hotel room lock and mobile key provision and implementation as part of the safety systems at the Hotel Encore Ramada.

Video Surveillance System is adapted to the building’s specifications. Its purpose is safety maintenance on the hotel premises, crime prevention, data reception and premise security analysis. The video system allows to oversee seamless functioning of the hotel’s other safety systems and to ensure that false alarms are off-limits.

The hotel room electronic lock system includes door locks, a keycard encryption device, a keycard and software distribution.

Go to Top