რისკების პრევენციის ოფიცერი (რპო)

ვეზირი იწყებს კანდიდატების შერჩევას რეზერვი რისკების პრევენციის ოფიცერის (რპო)  თანამდებობაზე დასაქმების მიზნით.