თავდაცვა

"ვეზირი" ქართულ ბაზარზე ერთადერთი კომპანიაა, რომელსაც უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით, საშუალება აქვს განახორციელოს რეალურად მასშტაბური და კომპლექსური პროექტები, საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით:

•    ვიდეო მეთვალყურეობა (CCTV);
•    ვიდეო ანალიტიკა;
•    ხმის ბიომეტრია და აუთენტიფიკაცია;
•    დაშვების კონტროლი;
•    ხანძრის დეტექცია;
•    ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემები;
•    საინფორმაციო უსაფრთხოება და მონაცემთა დაშიფვრა;
•    საზღვრის, პერიმეტრის კონტროლი/დაცვა.