ტრანსპორტი

მგზავრთა კომფორტისა და უსაფრთხოების, პერსონალისა და ინფრასტრუქტურის მაქსიმალური დაცულობისთვის და ბიზნეს პროცესების გაუმჯობესებისთვის, „ვეზირი“ სატრანსპორტო სექტორს სთავაზობს კავშირგაბმულობის, უსაფრთხოების, მონაცემთა შეგროვებისა და კონტროლის (SCADA) გადაწყვეტებს, რაც სრულად პასუხობს დარგის მიმართ წაყენებულ უახლეს მოთხოვნებს. 
     
რკინიგზა/მეტრო:
•    სატელეფონო კავშირი  (PABX);
•    ციფრული რადიოკავშირი (TETRA/GSM-R/LTE);
•    სადისპეტჩერო კავშირის ინტეგრირებული სისტემები; 
•    CCTV/ვიდეოანალიტიკა;
•    IT ინფრასტრუქტურა; 
•    აქტიური და პასიური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურა; 
•    სიგნალიზაცია და ბლოკირება; 
•    IP სისტემები დაბალი სიჩქარის მონაცემთა გადაცემისთვის;  
•    ელექტრო ენერგიის ტექნიკური და კომერციული აღრიცხვა; 
•    პარკინგ კონტროლი. 

საჰაერო ტრანსპორტი და აეროპორტები:
•    სატელეფონო კავშირი (PABX);
•    ციფრული რადიოკავშირი (TETRA);
•    ხმოვანი კომუნიკაცია (IP VCS), რაც  უზრუნველყოფს ტექნოლოგიური კავშირის სხვადასხვა სისტემების ინტეგრაცია; 
•    CCTV/ვიდეოანალიტიკა;
•    IT ინფრასტრუქტურა;
•    მიკროტალღოვანი რადიო-სარელეო სისტემები; 
•    ტვირთების და ხელბარგის X-ray სკანერები; 
•    დაშვების კონტროლი; 
•    შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები და პერიმეტრის დაცვა; 
•    გახმოვანების სიტემები; 
•    ხანძრის დეტექცია და ხანძრის ქრობა; 
•    პარკინგ კონტროლი.

მილსადენი:
•    სატელეფონო კავშირი  (PABX);
•    ციფრული რადიოკავშირი (TETRA/LTE)
•    სადისპეტჩერო კავშირის ინტეგრირებული სისტემები; 
•    CCTV/ვიდეოანალიტიკა;
•    IT ინფრასტრუქტურა; 
•    აქტიური და პასიური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურა; 
•    შეღწევის საწინააღმდგო სისტემები - მიწისზედა და მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურისთვის; 
•    გაზის/ნავთობის გაჟონვის დეტექცია. 

საავტომობილო:
•    GPS სანავიგაციო სისტემა საავტომობილო პარკის მართვისთვის; 
•    საწვავის კონტროლი; 
•    CCTV;
•    რადიოკავშირი.