დაშვების კონტროლი

დაშვების კონტროლი

დაშვების კონტროლის სისტემა უზრუნველყოფს, შეზღუდული დაშვების არეალში,  ვიზიტორებისა და თანამშრომლების შესვლისა და გასვლის კონტროლს. შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება, როგორც რეალურ დროში, ასევე არქივის მეშვეობით.   

დაშვების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება:

  • ბარათები;
  • ბიომეტრიული მონაცემები;
  • ა/მანქანის სახელმწიფო სანომრე ნიშანი.

ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია როგორც ერთი, ასევე მრავალდონიანი დაშვების კონტროლის სისტემის მოწყობა და ინტეგრაცია სხვა ელ. დაცვის სისტემებთან - სხვადასხვა სცენარების გაწერის შესაძლებლობით.