პროექტები
დამკვეთი: PricewaterhouseCoopers (PWC)
ლოკაცია: თბილისი
პროექტის აღწერა:

წელი: 2012
PricewaterhouseCoopers-ის თბილისის ოფისისთვის სატელეფონო სადგურის მიწოდება ინსტალაცია და PWC-ის გლობალურ სატელეფონო ქსელში ჩართვა.

დამკვეთი: Siemens
ლოკაცია: ახალციხე
პროექტის აღწერა:

წელი: 2012
კომპანია Siemens-ის მიერ ახალციხეში მშენებარე მაღალი ძაბვის ქვესადგურზე ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის და მეტეოროლოგიური სადგურის მიწოდება, ინსტალაცია.


 

დამკვეთი: Bouygues-Construction
ლოკაცია: თურქმენეთი
პროექტის აღწერა:

წელი: 2011
თურქმენეთის საკურორტო ზონა - AWAZA-ს ელექტრონული უსაფრთხოების და ავტომატური სატელეფონო სისტემების პროექტირება, მიწოდება და ინსტალაცია.

 

წელი: 2012-2013
5 ვარსკვლავიანი სასტუმროსთვის ავტომატური სატელეფონო სადგურის მიწოდება ინსტალაცია. აბონენტების საერთო რაოდენობა - 1 000. 
 
 

დამკვეთი: Petronas
ლოკაცია: თურქმენეთი
პროექტის აღწერა:

წელი: 2011
თურქმენეთში, Petronas-ის სასაწყობე მეურნეობის სახანძრო უსაფრთხოების და ხმოვანი ევაკუაციის სისტემის პროექტირება, მიწოდება და ინსტალაცია. 
 

წელი: 2010
კასპიის ზღვაში, ნავთობის ჭაბურღილის პლატფორმაზე Ex სტანდარტის ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის მოწყობა.
 

დამკვეთი: სს „თელასი“
ლოკაცია: თბილისი, წყნეთი
პროექტის აღწერა:

წელი: 2010-2011 
ცენტრალიზებული ავტომატური სატელეფონო სადგურის და ქოლ ცენტრის ინსტალაცია. 
 

წელი: 2010 
TETRA ციფრული რადიოკავშირის სისტემის პროექტირება, მიწოდება და მონტაჟი, რაც ხმოვან კომუნიკაციასთან ერთად უზრუნველყოფს ქვესადგურებიდან მონაცემთა გადაცემას მართვის ცენტრში.
 

დამკვეთი: სს. მადნეული
ლოკაცია: დაბა კაზრეთი
პროექტის აღწერა:

წელი: 2007

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა სს მადნეულის ტერიტორიაზე IP ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემის მონტაჟი და ინსტალაცია. გამოსახულების გადაცემისა და ტერიტორიაზე კომუნიკაციის უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყო ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკაბელო ინფრასტრუქტურა, უსადენო დაშვების წერტილები. სისტემები, მკაცრი გარემო პირობების მიუხედავად, დღემდე ოპერირებს შეუფერხებლად.