ტექნიკური კონსალტინგი

ტექნიკური კონსალტინგი

სისტემების გამართული მუშაობისთვის, აუცილებელია მათი სწორად დაპროექტება, ხოლო პროექტის იმპლემენტაციის შემდგომ, შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტების შექმნა.
შპს ვეზირი გთავაზობთ სატელეკომუნიკაციო და ელექტრონული უსაფრთხოების სისტემების ტექნიკური კონსალტინგს:
•    პროექტირება;
•    საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
•    მომხმარებლის პერსონალის ტრენინგები;
•    საინსტალაციო მომსახურება
•    გაყიდვების შემდგომი მომსახურება;
•    პროექტის მენეჯმენტი.
გაყიდვის შემდგომი მომსახურების აუთსორსზე გატანის შემთხვევაში, კომპანიები მნიშვნელოვნად ამცირებენ დანახარჯებს პერსონალსა და სისტემის მომსახურებისთვის საჭირო სპეციფიურ ხელსაწყოებზე.