ვიზიტირთა დათვლის სისტემა სტერეოხედვის ფუნქციის გამოყენებით აღრიცხავს ამა თუ იმ სივრცეში ადამიანების მიმოსვლას, ადგენს შენობის დატვირთულობის დონეს, 98 %-იანი სიზუსტით აფასებს ვიზიტორთა რაოდენობას და მათ შორის დისტანციას. სისტემა მუშაობს განმეორებითი ნაბიჯების დათვლით, გამოითვლის კოეფიციენტს, შეადარებს მას ზოგად სტატისტიკურ მაჩვენებელს მსგავსი დანიშნულების შენობებში ან თქვენს მიერ წინასწარ შეყვანილ მაჩვენებლებს, გამოთვლის ერთმანეთის მსგავსი ნაბიჯების რაოდენობას, აანალიზებს საათობრივად შენობის დატვირთულობას, ვიზიტორთა მოძრაობის მარშრუტებს და აქედან გამომდინარე ადგენს პიკის საათებს, რის შედეგადაც, შესაძლებელს ხდის შენობის განლაგების ოპტიმიზაციას. სისტემას შეუძლია, განცალკავებით დაითვალოს შემსვლელი და გამსვლელი ნაკადი, ეფექტურია სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობის დაგეგმვისა და შედეგების ანალიზისთვის. ყველა ამ ინფორმაციის მიღება ხდება ერთ მოწყობილობაში კომბინირებული ტექნოლოგიით.

პარტნიორი ბრენდები:

V-Count.