მენეჯმენტი

პაატა აროშიძე

კომპანიის დამფუძნებელი და დირექტორი

დავით გამცემლიძე

თანადამფუძნებელი

გიორგი ცაავა

ოპერაციების ხელმძღვანელი და მმართველი საბჭოს წევრი

თამთა მარჯანიშვილი

ადამიანური რესურსების მართვის ხელმძღვანელი,  მმართველი საბჭოს  წევრი

გიორგი ოქრუაშვილი

პროდუქტების განვითარების ხელმძღვანელი, მმართველი საბჭოს წევრი

დავით ანთაძე

გაყიდვების  ხელმძღვანელი, მმართველი საბჭოს წევრი

გიორგი მაჭავარიანი

რისკების მართვისა და კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორი

კომერციული გუნდი

დემნა უბილავა

ელექტროობის გადაწყვეტების გაყიდვების ხელმძღვანელი

თათია ქართველიშვილი

ბიზნეს გადაწყვეტების გაყიდვების ხელმძღვანელი

ამიკო კალანდია

მარკეტინგული კომუნიკაციების ხელმძღვანელი

ტექნიკური გუნდი