ჩვენი მომსახურება მოიცავს კორპორატიული WIFI ქსელის რადიო დაგეგმარებას, კლიენტის ზუსტი მოთხოვნების და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, კორპორატიული ქსელის LAN/WAN ლოგიკური დიზაინის შექმნას და მის განხორცილებას, კორპორატიული ქსელის პასიური ინფრასტრუქტურის დაგეგმარებას, ქსელური უსაფრთხოების სისტემების (VPN, Firewall) შერჩევას და იმპლემენტაციას. აუცილებელია, დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის ინსტალაცია მოხდეს შესაბამისი მოწინავე სტანდარტების მიხედვით.

  • Software defined networks (SDN solutions)

ტექნოლოგია არის მიდგომა ქსელის მენეჯმენტისადმი, რომელიც ქსელის დინამიური, პროგრამულად ეფექტური კონფიგურაციის საშუალებას იძლევა და ქსელის მუშაობასა და მის მონიტორინგს აუმჯობესებს.

  • Network Infrastructure Management Systems

ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია, მართოს ინფორმაცია, რომელიც ხვდება მის ქსელებში. ქსელის ინფრასტრუქტურის მართვის სისტემა ეხმარბა ქსელის მენეჯერებს IT შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში ქსელური ინფრასტრუქტურის ცენტრალიზებული მართვის გზით. ქსელური ინფრასტრუქტურის მენეჯმენტი მოიცავს ქსელის არქიტექტურის მენეჯმენტს, დიზაინს, ინჟინერიას, ინსტალაციას და ოპერაციებს, ქსელის უწყვეტი კავშირის შენარჩუნებას, ცვლილებებისა და კონფიგურაციის მართვას.

ძირითადი ბრენდები: Aruba, Cisco, Alcatel-Lucent, FortiGate, Nokia, SolarWinds