შენობის მართვის ინტეგრირებული სისტემა შენობასთან მოშორებული მანძილიდან ინტერაქციის საშუალებას გვაძლევს. შენობების ავტომატიზაცია უზრუნველყოფს, რომ კვების წყარო, განგაშის სისტემა, ვიდეო კამერა, ფანჯრები და განათება, ტემპერატურა და მულტიმედია – დისტანციურად იმართოს.ე.წ „ჭკვიანი შენობების“ სისტემების სამიზნე აუდიტორია მოიცავს სახლებს, სასტუმროებს, ოფისებს თუ საჯარო დაწესებულებებს.

ძირითადი ბრენდები: Honeywell.