ხმა ადამიანის უნიკალური პერსონალური ფიზიკური მახასიათებელია და ერთ-ერთი გზაა მისი იდენტიფიცირებისა და ვერიფიცირებისთვის. ადამიანის ბიომეტრული მახასიათბლით ამოცნობის პროცედურა გულისხმობს, მისი ბიომეტრული მონაცემის შედარებას ადრე დაფიქსირებული ბიომეტრული მონაცემთან. ბიომეტრული სისტემა იმახსოვრებს და ქმნის ე.წ. შაბლონებს შემდგომი შედარებისა და იდენტიფიცირებისთვის, ერთხელ დამახსოვრებულ შაბლონს ყოველ მომდევნო ჯერზე აანალიზებს და ცნობს.

პარტნიორი ბრენდები:

Verint, Omilia, Teleopti;