წელი: 2020

დამკვეთი: თიბისი ბანკი

პროექტის აღწერა:

თიბისი ბანკის უზბეკეთის ფილიალს მივაწოდეთ Genesys-ის ქოლ ცენტრის სისტემა და განვახორციელეთ მისი ინტეგრაცია, როგორც სტანდარტული ფუნქციონალით, ასევე,  Facebook მესენჯერთან, Telegram-თან და ვიდეო ჩეთთან.

ზარების განაწილების მოსახერხებელი ალგორითმები ამაღლებს ოპერატორთა მუშაობის ეფექტურობას და მინიმუმამდე დაჰყავს დაკარგული ზარების რაოდენობა. საუბრების ჩაწერის ფუნქცია და ჩანაწერების ძიების მოქნილი მექანიზმი აუმჯობესებს სატელეფონო მომსახურების ხარისხს.