ვეზირი და document 360 ოფიციალური პარტნიორები გახდნენ. ბიზნეს გადაწყვეტების მიმართულებაში კი  document 360-ის სახით ახალი პროდუქტი დაგვემატა.