ინფორმაციული უსაფრთხოება მოიცავს უსაფრთხოების ანალიზს, ქსელის, მონაცემებისა და აპლიკაციების უსაფრთხოებას, იდენტიფიცირებისა და წვდომის მართვას, ასევე უსაფრთხოების სტანდარტებთან შებსაბამისობის შემოწმებას და შეღწევადობის ტესტირებას (Rapid 7), კორპორატიული ქსელის პერიმეტრის უსაფრთხოებას, კონფიდენციალურ მონაცემთა კლასიფიკაციას, დაშიფვრას და შენიღბვას.

  • IPS (Intrusion Prevention Systems)

ტექნოლოგია იცავს თქვენს ქსელს დანაშაულებრივი კიბერ შეტევებისგან, აქტიურად ეძებს და ბლოკავს გარე საფრთხეებს და არ აძლევს მათ შესაძლებლობას, დაუცველ ქსელურ მოწყობილობებამდე მაღწიონ.

  • NG Firewall (Fortigate, Cisco)

სისტემა უზრუნველყოფს ბრაუზერზე დაფუძნებულ, საპასუხო და ინტუიციურ ინტერფეისს, რომელის საშუალებითაც შესაძლებელია კორპორატიული ქსელის ფილტრაცია, მონიტორინგი და უსაფრთხოების დაცვა. ის ახდენს შინაარსის ფილტრაციას, საფრთხეებისგან დაცვას, ასრულებს ანტივირუსის ფუნქციას, ამყარებს VPN კავშირს.  აწვდის ყოვლისმომცველ, საწარმოო ხარისხის ქსელის უსაფრთხოების პლატფორმას ნებისმიერი ინდუსტრიის ორგანიზაციისთვის.

  • Security Web Gateway

ე.წ. უსაფრთხო ვებ კარიბჭე არის გადაწყვეტა, რომელიც ხელს უშლის ორგანიზაციის შიდა ქსელში დაუცველი ტრაფიკის შემოსვლას. ამ პროგრამის დახმარებით ორგანიზაციები თავს იცავენ უკანონო შეჭრის, ვირუსების და მავნე პროგრამებზე წვდომისგან. პროგრამა ფილტრავს ინფორმაციას, ავლენს მავნე კოდებს, ახდენს მყისიერ შეტყობინებას. ამ სისტემის დახმარებით შესაძლებელია, ინფორმაცია განთავსდეს ე.წ. ღრუბელში და არა მონაცემთა ცენტრში, რაც უფრო მოქნილს ხდის მისით სარგებლობას.

  • Secure Email Gateway

სისტემა ელექტრონული ფოსტის სერვერს წარმოადგენს. მისი გავლით ხდება შემავალი და გამავალი წერილების მიმოცვლა. პროგრამა ახორციელებს ელექტრონული ფოსტის მონიტორინგს და ანალიზის საფუძველზე  უზრუნველყოფს არასასურველი წერილის თავიდან აცილებას და სასურველი წერილების მიღებას. სისტემა ფუნქციონირებს, როგორც ღრუბლოვანი სერვისი ან როგორც შიდა მოწყობილობა, მოთხოვნის შესაბამისად.

  • Web Application control

(Web Application Firewall) (Citrix, Fortigate) ეს არის ე.წ. მარიონეტული სერვერი, რომელიც შუამავლის როლს ასრულებს. სისტემა იცავს განსაკუთრებით ღირებულ მონაცემებს და აპლიკაციებს სხვადასხვა პროგრამის შეტევისგან. ის ფილტრავს, ბლოკავს და მონიტორინგს უწევს მავნე ტრაფიკებს და ხელს უშლის მონცემთა არასანქცირებულ მიმოცვლას. მას შეიძლება, ჰქონდეს პროგრამული უზრუნველყოფის, მოწყობილობის ან მომსახურების სახე.

  • DDoS-attacks protection systems (Imperva, F5)

მასობრივი შეტევა მომსახურების დაბლოკვის მიზნით  ერთ-ერთი გავრცელებული საფრთხეა დღესდღეობით. ასეთ შეტევას შეუძლია ძალიან მოკლე დროში ამოწუროს „მსხვერპლის“ გამოთვლითი და საკომუნიკაციო რესურსები, რაც გამოიწვევს სერვისის გათიშვას მომხმარებლებისათვის. Impreva და F5-ის DDoS-attacks protection-ის სისტემები ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური დაცვითი საშუალებაა ამგვარ თავდასხმებთან საბრძოლველად. ისინი ახდენენ შეტევების კლასიფიკაციას და  ეფექტური ალგორითმების, ტექნიკებისა და პროცედურების გამოყენებით შეიმუშავებენ მათთან ბრძოლის მექანიზმებს.